Privacybeleid

Privacy Statement Consuba

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Consuba of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                                   Orlando Tjon
Onderneming:                                 Consuba
Bezoekadres:                                   Charlotte van Pallandtrade 4
2907 MP Capelle aan den IJssel
Nederland

E-mail:                                             info@consuba.com
Telefoonnummer:                         +31 (0) 6 55368205
KvK-nummer:                                24493726

Consuba is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Consuba is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Consuba is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Consuba, waaronder www.consuba.com.

Consuba verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Consuba opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Consuba. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Consuba om de overeenkomst uit te voeren.

Consuba gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Consuba altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek, niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Consuba worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcardgegevens en ordernummer;

3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@consuba.com.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij op grond van een wettelijke regeling of bepaling persoonsgegevens langer bewaard moeten worden;

2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de factuur. Indien sprake is van meerdere facturen worden persoonsgegevens bewaard tot 24 maanden na het betalen van de laatste factuur.

3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: dertig dagen na het versturen van de offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Consuba gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Consuba, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maak Consuba gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Daarnaast verkrijgt Consuba opdrachten van een opdrachtgever via een broker of intermediair. Persoonsgegevens verkregen van de broker of intermediair worden slechts gebruikt ten behoeve van de dienst die consuba uitvoert voor de opdrachtgever. Consuba treedt dan op als verwerker in de zin van de AVG. Indien u inzage wenst in de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden ten behoeve van de opdracht kunt u contact opnemen via info@consuba.com.

Het staat Consuba vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Consuba ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Consuba. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Consuba. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Consuba;

Het staat Consuba daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met betrekking tot wanbetalers.

 • SAP krijgt wereldwijde certificering voor gegevensbescherming

  Maandag, 28 mei 2018 – SAP heeft van de British Standards Institution (BSI) een wereldwijde certificering ontvangen voor BS 10012:2017. Deze certificering bevestigt dat de interne processen van SAP voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  BS 10012:2017 beschrijft de belangrijkste eisen waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het verzamelen, opslaan, verwerken, bewaren of verwijderen van persoonsgegevens. Deze kernvereisten komen ook terug in de AVG (GDPR in het Engels). De nieuwe internationale standaard biedt daarmee een raamwerk voor het beheer van gegevensbescherming. SAP is hiervan een van de eerste gebruikers.

  “Onze teams zijn erg trots op deze certificering, want BS 10012:2017 is een van de hoogste standaarden voor dataprotectie”, zegt Luka Mucic, lid van de raad van bestuur van SAP SE en chief financial officer. “Bij SAP hebben gegevensbescherming en privacy de hoogste prioriteit. Het maakt deel uit van ons DNA. De certificering door BSI is een bewijs dat we met onze interne processen klaar zijn voor de AVG.”

  Best-practicebenadering

  De certificering door BSI, het normeninstituut dat actief is in 182 landen waaronder Nederland, is een formele erkenning dat SAP zich houdt aan toonaangevende internationale normen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het bedrijf levert ook technologieën en producten waarmee klanten zich voor kunnen bereiden op de eisen die voortvloeien uit de AVG, die vanaf 25 mei 2018 wordt toegepast.

  “Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt voor organisaties in elke sector en van elke omvang”, aldus Howard Kerr, chief executive officer van BSI. “Veel bedrijven beheren grote hoeveelheden gevoelige gegevens over hun werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Met het behalen van deze certificering toont SAP aan dat het best practices hanteert bij het verwerven, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens.”

  Lees verder
 • SAP voegt machine learning toe aan S/4HANA

  Donderdag, 21 september 2017 – SAP kondigt SAP S/4HANA 1709 aan, een nieuwe release van zijn next-gen ERP-suite. Deze versie integreert functionaliteit voor predictive analytics en machine learning uit SAP Leonardo in de belangrijkste businessprocessen. Dit helpt organisaties om concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld. SAP S/4HANA 1709 is ook beschikbaar als aangepaste ERP-suite voor specifieke branches en bedrijfsonderdelen.

  SAP S/4HANA is speciaal ontworpen voor SAP HANA, een in-memory platform voor het runnen van een ‘live business’. De nieuwe applicaties in SAP S/4HANA 1709 bieden realtime inzichten en informatie voor de business. Tegelijkertijd maken ze meer resources vrij door repetitieve taken over te nemen. Enkele voorbeelden van applicaties:

  • SAP Cash Application analyseert overeenkomende kenmerken uit de historische financiële data van een bedrijf om facturen automatisch te koppelen aan binnenkomende betalingen. Dit leidt tot efficiëntere shared services centers en zorgt ervoor dat financeprofessionals inzetbaar zijn voor meer strategische activiteiten.
  • SAP Fiori-apps voor contracten en verbruik voorspellen het einde van looptijden van contracten of het verbruik van goederen. Hierdoor zijn effectievere onderhandelingen met leveranciers mogelijk. Dankzij de SAP Predictive Analytics-integrator kunnen klanten nu binnen de applicaties prognoses doen en het model updaten met hun eigen data.

  Branches en bedrijfsonderdelen

  SAP S/4HANA 1709 bevat nieuwe mogelijkheden die specifiek gericht zijn op de behoeften van onder meer de mijnbouw, maakindustrie en retail. Daarnaast is de adoptie voor bedrijven in alle sectoren versoepeld. SAP S/4HANA 1709 brengt ook verbeteringen met zich mee voor gebruikers in specifieke bedrijfsonderdelen. Een aantal voorbeelden:

  • Finance: SAP Financial Closing cockpit geeft klanten de mogelijkheid om de financiële afwikkeling te versnellen terwijl ze voldoen aan eisen en regelgeving. Zakelijke gebruikers kunnen meer transparantie realiseren en betere inzichten verkrijgen gedurende de gehele closingcyclus. Tegelijkertijd kunnen ze de productiviteit verhogen dankzij geautomatiseerde closingtaken en een verbeterde gebruikerservaring.
  • Supplychain: de SAP Transportation Management-applicatie is nu geïntegreerd in de kern van SAP S/4HANA. Hierdoor worden de toeleveringsketen en het productiesysteem samengebracht – van planning en prognose tot downstream productie, uitvoering en transport.
  • Sales en marketing: de nieuwe versie helpt bedrijven bij het harmoniseren van facturatie, prijsstelling, service en andere klantgedreven processen voor organisaties met verschillende on-premise of private cloud-strategieën.
  • Manufacturing: deze release bevat SAP S/4HANA Manufacturing voor productontwikkeling en operationele activiteiten. Dit combineert oplossingen voor productievoorbereiding, operationele productie en complexe assemblage. SAP S/4HANA Manufacturing helpt fabrikanten verstoringen in het productieproces, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde workflows, instructies en orders, tot een minimum beperken. Dit is mogelijk door het proactief uitvoeren van impactanalyses en het gebruik van de laatste technisch design- en realtime bedrijfsdata.
  Lees verder
 • Businessoplossingen van SAP beschikbaar via Google Cloud Platform

  Donderdag, 14 maart 2017 – SAP stelt een deel van zijn oplossingen voortaan beschikbaar via het Google Cloud Platform (GCP), het public cloud IaaS-platform van Google. Het in-memoryplatform SAP HANA, express edition is als eerste aan de beurt.

  Dat is door de technologiefabrikanten bekend gemaakt op de Google Cloud Next-conferentie in San Francisco. SAP HANA, express edition is verkrijgbaar via de Google Cloud Launcher Marketplace. Daardoor krijgen organisaties toegang tot real-time inzichten en kunnen zij missiekritische applicaties laten draaien vanuit een flexibele, schaalbare en veilige cloudomgeving. In de toekomst volgen meer SAP oplossingen, waaronder SAP Google Cloud, de PaaS-dienst van de fabrikant.

  Compliance

  SAP kan in deze constructie toezichthouder blijven op de data. Dat biedt organisaties de mogelijkheid hun gegevens in een public clouddienst te plaatsen, waar dat normaliter om compliance-redenen niet zou kunnen. SAP en Google zetten ook in op kennisdeling op het gebied van IaaS. Ze willen op die manier klanten ondersteunen met governance, risk management en compliance (GRC).

  Daarnaast werken de fabrikanten aan een sterke integratie tussen de business-apps van SAP en de Google Suite. Zo komen Google Calendar en Gmail, respectievelijk de online agenda en webmaildienst van Google, beschikbaar binnen de oplossingen van SAP. Ook de SAP Cloud Platform Identity and Access Management (IAM)-oplossing is geïntegreerd in Google Suite en het Google Cloud Platform. Daardoor kunnen gebruikers de omgevingen gemakkelijk en veilig met elkaar verbinden en is het mogelijk om overal, op ieder moment en vanaf elk device toegang te verlenen.

  Lees verder